Astudiaeth Achos 13

Mae corff llywodraethu dros dro wed’i sefydlu ar gyfer ysgol newydd – cynhelir y cyfarfod cyntaf cyn hir. Mae clerc y corff llywodraethu dros dro newydd wedi holi ynghylch rôl a hawliau pleidleisio penaethiaid y ddwy ysgol gynradd fydd yn cau.

Dydy Rhan 3 o’r Rheoliadau Newydd i Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 ddim yn cynnwys penaethiaid fel llywodraethwyr dros dro. Felly dim ond statws arsylwi sydd gan benaethiaid y ddwy ysgol sydd yn cau a does ganddyn nhw ddim hawl i bleidleisio mewn cyfarfodydd. Maen nhw’n gallu mynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu dros dro hyd nes y bydd pennaeth yr ysgol newydd wedi cael ei benodi.