Astudiaeth Achos 26

Mae llywodraethwr wedi bod yn cynorthwyo ac yn cefnogi rhiant trwy broses gwynion, gan ffurfio gohebiaeth ysgrifenedig ac yn y blaen. Er bod y gwyn yn ymwneud â’u plentyn yn yr ysgol, mae gan y rhiant hefyd rhai pryderon ynghylch polisi ymddygiad yr ysgol. Mae’r gwyn ar gam C ac mae cyfarfod wedi’i drefnu gyda’r pwyllgor cwynion ar gyfer yr wythnos nesaf. Mae’r rhiant wedi gofyn i’r llywodraethwr fynychu fel cydymaith.

Fel rheol mae gweithdrefn gwynion yr ysgol yn cynnwys gwybodaeth ynghylch caniatau i’r rhiant ddod â chydymaith ar gyfer cefnogaeth.

Ydy’r llywodraethwr wedi bod yn helpu fel ffrind neu fel llywodraethwr?

Gall y llywodraethwr fod yn gosod ei hun mewn sefyllfa anodd yma. Fel llywodraethwr, mae angen iddyn nhw gytuno gyda phenderfyniadau corfforaethol y corff llywodraethu. Mae’r corff llywodraethu yn cytuno ar holl bolisïau’r ysgol cyn i staff yr ysgol weithredu’r polisïau hynny.

Fe fyddem yn cynghori na ddylai’r llywodraethwr fynychu cyfarfod y pwyllgor cwynion gyda’r rhiant.

Pan fo rhieni yn dod at lywodraethwyr gyda rhyw bryderon am yr ysgol, dylai’r llywodraethwyr eu cyfeirio at y weithdrefn berthnasol h.y. gweithdrefn gwynion yr ysgol. Fe fydd y ffaith bod y llywodraethwyr yn gysylltiedig gyda’r sefyllfa yn ystod y broses gwynion yn golygu nad oes modd iddyn nhw eistedd ar bwyllgor i wneud penderfyniad ynghylch y gwyn honno.