Astudiaeth Achos 28

Etholwyd rhiant yn rhiant lywodraethwr ddwy flynedd yn ôl, ac felly mae hanner ffordd trwy ei thymor mewn swydd ar hyn o bryd. Mae’n gwbl ymroddedig ac yn mynychu pob cyfarfod o’r corff llywodraethu a’r pwyllgorau y mae’n aelod ohonyn nhw ac mae’n llywodraethwr cyswllt gweithgar ar gyfer rhifedd. Penodwyd ei gŵr i swydd newydd yn ddiweddar ac oherwydd hynny fe fyddan nhw’n symud. Mae’r llywodraethwr yn mwynhau ei rôl ar y corff llywodraethu ac nid yw eisiau ymddiswyddo os bydd eu plant yn mynychu ysgol arall.

Mae’r rheoliadau cyfredol yn caniatau i riant lywodraethwyr gwblhau eu tymor mewn swydd hyd yn oed pan fo’u plant yn gadael eu hysgol, sydd yn wahanol i athrawon a staff lywodraethwyr y mae eu tymor mewn swydd yn dirwyn i ben ar unwaith pan nad ydyn nhw bellach yn gweithio yn yr ysgol.