Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth yw llywodraethwr?

Mae llywodraethwr yn rhywun sydd:-

  • yn wirfoddolwr;
  • yn poeni am addysgu, dysgu a phlant;
  • yn cynrychioli pobl gyda diddordeb allweddol yn yr ysgol, yn cynnwys rhieni, staff, y gymuned leol a’r AALl;
  • yn aelod o dîm sy’n derbyn cyfrifoldeb am bopeth y mae ysgol yn ei wneud;
  • ag amser i’w roi i gyfarfodydd a digwyddiadau eraill pan fo angen;
  • yn fodlon dysgu;
  • yn gallu bod yn ffrind sy’n cefnogi’r ysgol ond sydd hefyd yn gallu cadw golwg feirniadol ar sut y mae’r ysgol yn gweithio ac ar y safonau a gyflawnir;
  • yn ddolen gyswllt rhwng rhieni, y gymuned leol, yr AALl a’r ysgol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw