Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth yw offeryn llywodraethu?

Dogfen gyfreithiol yw offeryn llywodraethu sydd yn nodi union faint a chyfansoddiad y corff llywodraethu.

Sylwadau

Ychwanegu sylw