Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth yw’r gwahanol gategorïau o lywodraethwyr sydd ar gorff llywodraethu?

Mae gan bob corff llywodraethu grŵp craidd o lywodraethwyr yn cynnwys:

 • rhiant lywodraethwyr;
 • athrawon lywodraethwyr;
 • staff lywodraethwyr;
 • llywodraethwyr AALl;
 • y Pennaeth (yn gweithredu fel llywodraethwr o’i ddewis/dewis);

Bydd cyrff llywodraethu hefyd yn cynnwys rhai o’r llywodraethwyr canlynol, yn dibynnu ar y math o ysgol:

 • llywodraethwyr cymunedol;
 • llywodraethwyr cymunedol ychwanegol;
 • llywodraethwyr cynrychioliadol;
 • llywodraethwyr sefydledig;
 • llywodraethwyr partneriaeth;
 • llywodraethwyr nawdd

Yn ogystal â’r rhain bydd gan yr ysgolion uwchradd ddisgyblion lywodraethwyr cyswllt.

Gwybodaeth bellach y gwahanol gategoriau o lywodraethwyr ar gael yma

Sylwadau

Postiwyd 08 Mai 2008 gan Doreen Jones

Is it a statutory requirement to have a representative from a minor authority (e.g. community Council) on a primary school governing body?

The Government of Maintained Schools (Wales) Regulations 2005
Regulation 20 – Maintained primary schools
(1) This regulation applies to— (a) any community, voluntary or foundation school which is a primary school, and. (b) any maintained nursery school,
which serves an area for which there are one or more community councils.

(2) The instrument of government of a school must provide for the governing body to include (in addition to the governors required by virtue of regulations 13, 14, 16, 18 and 19, as the case may be) one community governor nominated by the community council.

(3) If a school serves an area for which there are two or more community councils, the governing body may seek nominations from one or more of those councils.

Ychwanegu sylw