Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Oes rhaid i gorff llywodraethu gynhyrchu adroddiad blynyddol i rieni?

Oes, mae’n ofyniad statudol. Rhaid i gyrff llywodraethu gynhyrchu adroddiad blynyddol llawn, er nad oes rhaid dosbarthu’r adroddiad llawn. Os ydynt yn dymuno gall cyrff llywodraethu ddosbarthu crynodeb o’r adroddiad yn cynnwys y wybodaeth angenrheidiol ynghyd â manylion a sut y gellir cael gafael ar yr adroddiad llawn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sylwadau

Ychwanegu sylw