Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

A oes rhaid penodi clerc ar gyfer pob pwyllgor o’r corff llywodraethu?

Nac oes, mae’n anghenrheidiol ar gyfer pwyllgorau statudol un unig.

Mae’r corff llywodraethu yn gallu penodi cleri i ynrhyw bwyllgor arall a sefydlir ganddo.

Sylwadau

Ychwanegu sylw