Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Os ydych yn riant lywodraethwr a bod eich plentyn yn gadael yr ysgol yn ystod eich tymor mewn swydd a ydych yn gallu parhau fel rhiant lywodraethwr?

Ydych, gallwch barhau i wasanaethu fel rhiant lywodraethwr tan ddiwedd eich tymor o bedair blynedd hyd yn oed os yw eich plentyn yn gadael yr ysgol yn ystod y cyfnod hwn.

Sylwadau

Ychwanegu sylw