Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Os yw llywodraethwr wedi methu cyfarfodydd am gyfnod parhaus o 6 mis, er ei fod bob amser wedi anfon ymddiheuriadau i’r clerc o flaen llaw, a ellir ei wahardd?

Na, cyn belled bod y corff llywodraethu wedi rhoi caniatâd i’r diffyg presenoldeb trwy dderbyn yr ymddiheuriadau a bod hyn wedi’i gofnodi yn y cofnodion.

Sylwadau

Ychwanegu sylw