Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pa mor hir y gall llywodraethwr wasanaethu ar gorff llywodraethu?

Tymor llywodraethwr mewn swydd yw 4 mlynedd (mae rhiant lywodraethwyr mewn ysgolion meithrin yn gwasanaethu am 2 flynedd), oni bai wrth gwrs eich bod yn cael eich anghymhwyso yn ystod y cyfnod hwn. Unwaith y daw eich tymor i ben gallwch gael eich ail benodi neu eich ail ethol gan y corff perthnasol yn ôl ar y corff llywodraethu, a chymryd wrth gwrs bod y gweithdrefnau cywir yn cael eu dilyn. Gallwch ymddiswyddo ar unrhyw adeg os ydych yn dymuno gwneud hynny.

Sylwadau

Ychwanegu sylw