Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Sut y caiff llywodraethwyr Awdurdod Lleol eu penodi?

Yr ALl sydd yn gyfrifol am benodi llywodraethwyr ALl. Dylai’r ALl gyhoeddi’r broses a’r meini prawf ar gyfer nodi ymgeiswyr i’w penodi fel llywodraethwyr ALl. Yr ALl hefyd sydd yn gyfrifol am gael gwared o lywodraethwyr ALl os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw