Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy athrawon neu staff lywodraethwyr yn gymwys i sefyll am swydd Cadeirydd y corff llywodraethu?

Nac ydy, ni all athrawon neu staff lywodraethwyr fod yn Gadeirydd nac yn Is Gadeirydd corff llywodraethu nac yn Gadeirydd ei bwyllgorau.

Sylwadau

Postiwyd 17 Mawrth 2010 gan D Hazelaar

Why can they not become chair or vice chair if they have the same rights as all other school governors

The Government of Maintained Schools (Wales) Regulations 2005 state that:

“A governor who is paid to work at the school or who is a pupil at the school is not eligible to be chair or vice-chair of the governing body of that school”

Ychwanegu sylw