Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy llywodraethwr yn cael cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd ei f/bod yn llywodraethwr?

Mae Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 yn rhoi hawl i gyflogai gael amser i ffwrdd o’r gwaith i berfformio dyletswyddau swyddogol yn belled â bod yr amser i ffwrdd yn rhesymol yn yr amgylchiadau neuilltuol. Os yw llywodraethwr mewn gwaith dylent drafod gyda’u cyflogwr yr amodau ar gyfer rhyddhau gweithwyr o’u gwaith ac a fyddai hyn gyda neu heb gyflog.

Sylwadau

Postiwyd 04 Chwefror 2009 gan Peter Higgins

Where I work, Time off with pay is acceptable, usually 3 days a year because you are serving the community

Ychwanegu sylw