Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy unrhyw un yn gallu mynychu cyfarfod o’r corff llywodraethu?

Mater i’r corff llywodraethu yw penderfynu a ydy unrhyw un sydd ddim yn llywodraethwr yn cael mynychu unrhyw gyfarfod o’r corff llywodraethu.

Sylwadau

Ychwanegu sylw