Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

A yw’n ofynnol i’r corff llywodraethu gyflenwi copi o’r cofnodion o’i gyfarfodydd yn awtomatig i’w awdurdod lleol?

Nac ydy, mater i’r Awdurdod Lleol yw gofyn am gopi o’r cofnodion.

Sylwadau

Ychwanegu sylw