Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Faint o rybudd y mae’n rhaid ei roi cyn y cyfarfod?

Mae Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn datgan y dylid caniátau “o leiaf bum niwrnod gwaith clir ymlaen llaw”

Dylai hysbysiad o’r cyfarfod gynnwys Agenda, cofnodion y cyfarfod diwethaf, adroddiadau ac unrhyw bapurau trafod i’w ystyried.

Mae gormod o ddogfennau i’w cyflwyno yn lleihau gallu’r corff llywodraethu i ffurfio barn gwybodus.

Sylwadau

Ychwanegu sylw