Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Sut mae modd i mi roi eitem ar yr agenda ar gyfer cyfarfod y corff llywodraethu yn y dyfodol?

Mae’n arefrol i aelod o’r corff llywodraethu ofyn i’r Cadeirydd osod eitem ar yr agenda, cyn belled â bod rhybudd digonol wedi’i roi.

Sylwadau

Ychwanegu sylw