Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfansoddiad corff llywodraethu?

Mae cyfansoddiad corff llywodraethu yn amrywio, yn dibynnu ar gategori’r ysgol.

Mae Rhan 3 o Reoliadau Llywodraeth Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn rhestru yn fanwl y nifer o bob categori o lywodraethwyr sydd eu hangen ar gyfer corff llywodraethu. Darperir y wybodaeth ar gyfer ysgolion a gynhelir.

http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2005/20052914e.htm

Sylwadau

Ychwanegu sylw