Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pa mor hir yw tymor swydd llywodraethwr?

Y cyfnod mewn swydd fel llywodraethwr yw 4 blynedd. Mae disgybl lywodraethwyr cyswllt yn dal y swydd am un flwyddyn. Gellir eu hail benodi fodd bynnag ar ôl i’w tymor mewn swydd ddirwyn i ben.

Sylwadau

Ychwanegu sylw