Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

02. Pwy sy’n gorfod mynychu’r hyfforddiant anwytho?

  • Mae’n ofynnol i unrhyw lywodraethwyr a etholwyd neu a benodwyd o’r newydd ar ôl y dyddiad y daeth y rheoliadau i rym (20 Medi 2013) fynychu’r hyfforddiant o fewn un blwyddyn i’w penodiad neu etholiad.
  • Fe fydd yn ofynnol i unrhyw lywodraethwyr cyfredol, sydd wedi bod yn gwasanaethu am ddwy flynedd neu lai ar ôl i’r rheoliadau ddod i rym, ac sydd heb fynychu hyfforddiant anwytho’r awdurdod lleol, fynychu’r hyfforddiant o fewn un blwyddyn i’r dyddiad y daeth y rheoliadau i rym.
  • Fe fydd yn ofynnol i unrhyw lywodraethwyr sydd wedi cymryd toriad mewn gwasanaeth o bum mlynedd yn olynnol o leiaf fynychu’r hyfforddiant o fewn un blwyddyn i’w penodiad neu hyfforddiant.

*Cyfeiriwch at dudalen 8 o ganllaw Llywodraeth Cymru ar hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod

Sylwadau

Ychwanegu sylw