Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

03. Pwy sydd ddim yn gorfod mynychu hyfforddiant anwytho?

Does dim angen i lywodraethwyr fynychu hyfforddiant anwytho os oes unrhyw un o’r esemptiadau hyn yn gymwys:

  • Llywodraethwyr sydd wedi bod yn gwasanaethu am dros ddwy flynedd cyn i’r rheoliadau ddod i rym (20 Medi 2013) waeth faint o amser sydd ganddyn nhw ar ôl i’w wasanaethu.
  • Llywodraethwyr sydd wedi bod yn gwasanaethu am dros ddwy flynedd ac sy’n cael eu penodi neu eu hethol am dymor pellach mewn swydd ac sydd heb gael toriad mewn gwasanaeth o bum mlynedd yn olynnol o leiaf.
  • Llywodraethwyr sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant gorfodol, sy’n cael eu penodi neu eu hethol am dymor pellach mewn swydd ac sydd heb gael toriad mewn gwasanaeth o bum mlynedd olynnol o leiaf.
  • Llywodraethwyr sydd wedi bod yn gwasanaethu am llai na dwy flynedd cyn i’r rheoliadau ddod i rym ac sydd wedi cwblhau hyfforddiant anwytho’r awdurdod lleol, sy’n cael eu penodi neu eu hethol am dymor pellach mewn swydd ac sydd heb gael toriad mewn gwasanaeth mewn pum mlynedd olynnol o leiaf.

*Cyfeiriwch at dudalen 9 o ganllaw Llywodraeth Cymru ar hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod

Sylwadau

Ychwanegu sylw