Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

04. Beth ydy hyfforddiant i gadeiryddion llywodraethwyr?

Mae hyfforddiant i gadeiryddion llywodraethwyr yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth a chynnal cysylltiadau effeithiol gyda phartneriaid allweddol h.y. penaethiaid, clercod cyrff llywodraethu a’r awdurdod lleol yn ogystal â darparu’r sgiliau angenrheidiol i gadeiryddion llywodraethwyr i arwain corff llywodraethu effeithiol ac effeithlon a gweithio gyda phenaethiaid gan ddarparu her a chefnogaeth iddyn nhw i godi safonau.

Sylwadau

Ychwanegu sylw