Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

05. Pwy sy’n gorfod mynychu’r hyfforddiant i lywodraethwyr?

  • Pob cadeirydd llywodraethwyr a etholwyd am y tro cyntaf ar ôl i’r rheoliadau ddod i rym (o 20 Medi 2013)
  • Unrhyw gadeirydd llywodraethwyr a etholwyd ar ôl 20 Medi 2013 ac sydd heb fynychu’r hyfforddiant gorfodol o fewn dwy flynedd cyn eu hethol
  • Unrhyw gadeirydd llywodraethwyr a etholwyd ar ôl i’r rheoliadau ddod i rym ac sydd heb fynychu hyfforddiant awdurdod lleol i gadeiryddion yn y ddwy flynedd cyn i’r rheoliadau ddod i rym.
  • Unrhyw gadeirydd llywodraethwyr a etholir yn dilyn toriad mewn gwasanaeth fel cadeirydd am bum mlynedd yn olynnol o leiaf.

*Cyfeiriwch at dudalennau 12-13 o ganllaw Llywodraeth Cymru ar hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod

Sylwadau

Ychwanegu sylw