Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

06. Pwy sydd ddim yn gorfod mynychu hyfforddiant cadeiryddion?

Ni fydd angen i unrhyw lywodraethwr sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant gorfodol i gadeiryddion neu hyfforddiant awdurdod lleol i gadeiryddion ac sydd wedi eu hethol i wasanaethu am dymor pellach mewn swydd fel cadeirydd ar ôl i’r rheoliadau ddod i rym ar 20 Medi 2013 ac sydd heb gael toriad mewn gwasanaeth fel cadeirydd am bum mlynedd yn olynnol o leiaf gwblhau’r hyfforddiant gorfodol i gadeiryddion.

*Cyfeiriwch at dudalen 13 o ganllaw Llywodraeth Cymru ar hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod

Sylwadau

Ychwanegu sylw