Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

07. Beth am gynllunio olyniaeth?

Mae’n cael ei ystyried yn arfer da i is-gadeiryddion, neu i unrhyw un sy’n mynegi diddordeb mewn dod yn gadeirydd, fynychu’r hyfforddiant yma i gynorthwyo gyda chynllunio olyniaeth.

Sylwadau

Ychwanegu sylw