Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

08. Beth ydy hyfforddiant ar y defnydd a’r ddealltwriaeth o ddata perfformiad?

Fe fydd yr hyfforddiant yma yn helpu llywodraethwyr i ddeall data ysgol, sut i’w gymharu gydag ysgolion mewn sefyllfa ac amgylchiadau tebyg yn ogystal â’u helpu i nodi pa gamau sydd angen eu cymryd i wella safonau a pherformiad. Fe fydd dealltwriaeth o ddata yn rhoi’r hyder angenrheidiol i lywodraethwyr i gymryd rhan yn nhrafodaethau’r corff llywodraethu ar wybodaeth yn berthynol i ddata ac i ofyn y cwestiynau priodol ac ymholgar.

Sylwadau

Ychwanegu sylw