Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

09. Pwy sy’n gorfod mynychu’r hyfforddiad ar ddata?

Rhaid i’r holl lywodraethwyr a etholwyd neu a benodwyd (yn cynnwys tymor pellach mewn swydd) ar ôl y dyddiad y daeth y rheoliadau i rym ar 20 Medi 2013 fynychu’r hyfforddiant ar ddata o fewn un blwyddyn i’w hethol neu eu penodi.

*Cyfeiriwch at dudalen 10 o ganllaw Llywodraeth Cymru ar hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod

Sylwadau

Ychwanegu sylw