Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

10. Pwy sydd ddim yn gorfod mynychu’r hyfforddiant ar ddata?

Does dim rhaid i lywodraethwyr fynychu’r hyfforddiant ar ddata os oes unrhyw un o’r esemptiadau canlynol yn gymwys:

  • Llywodraethwyr sydd wedi mynychu hyfforddiant awdurdod lleol ar ddata yn y flwyddyn cyn i’r rheoliadau ddod i rym ar 20 Medi 2013 ac sy’n cael eu hethol neu eu penodi am dymor pellach mewn swydd ac sydd heb gael toriad mewn gwasanaeth o bum mlynedd yn olynnol o leiaf.
  • Llywodraethwyr sydd wedi mynychu’r hyfforddiant gorfodol ar ddata ac sy’n cael eu hethol neu eu penodi am dymor pellach ac sydd heb gael toriad mewn gwasanaeth o bum mlynedd yn olynnol o leiaf.

*Cyfeiriwch at dudalen 10 o ganllaw Llywodraeth Cymru ar hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod

Sylwadau

Ychwanegu sylw