Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

11. Beth ydy cyfrifoldebau corff llywodraethu?

Fe fydd cyrff llywodraethu yn gyfrifol am atal llywodraethwyr dros dro ac o bosibl eu hanghymhwyso os nad ydyn nhw’n mynychu hyfforddiant gorfodol. Fe fyddan nhw angen cofnodion presenoldeb wedi’u diweddaru i wneud hynny. Tra bod awdurdodau lleol yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant i lywodraethwyr fe fyddan nhw’n dibynnu ar gyrff llywodraethu i ddarparu enwau’r holl lywodraethwyr perthnasol fel bod eu cofnodion wedi’u diweddaru.

Sylwadau

Ychwanegu sylw