Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

12. Ydw i’n gallu cael fy atal dros dro neu fy anghymhwyso os nad ydw i’n mynychu hyfforddiant?

Fe fydd llywodraethwyr nad ydyn nhw’n mynychu hyfforddiant anwytho neu ddata gorfodol oddi mewn i amserlen benodedig yn cael eu hatal dros dro yn awtomatig. Os nad ydy llywodraethwyr yn mynychu’r hyfforddiant o fewn y cyfnod atal dros dro o chwe mis, fe fyddan nhw yn cael eu hanghymwyso yn awtomatig rhag parhau yn eu swydd fel llywodraethwr.

Os na fydd y cadeirydd yn cwblhau’r hyfforddiant gorfodol o fewn yr amserlen benodedig fe fydd yn awtomatig yn peidio â gwasanaethu fel cadeirydd. Os ydy’r llywodraethwr yma yn dymuno sefyll etholiad fel cadeirydd llywodraethwyr fe fydd angen iddyn nhw gwblhau’r hyfforddiant i gadeiryddion cyn bod yn gymwys i sefyll etholiad. Mae hyn yn berthnasol i gadeiryddion cyrff llywodraethu dros dro.

Sylwadau

Ychwanegu sylw