Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

13. Oes rhaid i benaethiaid fynychu’r hyfforddiant gorfodol?

Mae penaethiaid wedi’u heithrio rhag cwblhau’r hyfforddiant gorfodol er ei bod yn cael ei ystyried yn arfer da i benaethiaid newydd eu penodi fynychu’r hyfforddiant oherwydd y bydd hynny yn rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o:

  1. rôl llywodraethwyr o’r hyfforddiant anwytho;
  2. beth ydy hyfforddiant ar ddata a sut i gyflwyno data i lywodraethwyr;
  3. rôl y cadeirydd a sut i ddatblygu perthynas waith gefnogol gydag ef/hi.

Sylwadau

Ychwanegu sylw