Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

14. Beth am hyfforddiant a datblygiad pellach?

Fel bod llywodraethwyr yn gallu cyflawni eu cyfrifoldebau yn effeithiol ac i safon uchel mae angen iddyn nhw dderbyn hyfforddiant priodol. Mae ymrwymiad i ddatblygiad llywodraethwyr yn agwedd bwysig o fod yn gorff llywodraethu effeithlon ond cofiwch nad ydy hyfforddiant yn gorffen gyda hyfforddiant gorfodol. Mae yna nifer o gyrsiau hyfforddi ychwanegol ar gael, wedi’u darparu gan Awdurdodau Lleol, i gynorthwyo pob llywodraethwr i gael yr wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i lywodraethu eu hysgolion yn effeithiol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw