Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

15. A oes hyfforddiant gorfodol i glercod cyrff llywodraethu?

Oes. Mae hyfforddiant i glercod yn canolbwyntio ar eu rôl allweddol mewn cefnogi cyrff llywodraethu, cadeiryddion, llywodraethwyr a phenaethiaid. Mae’r hyfforddiant wedi’i ddylunio i roi gwell dealltwriaeth ynghylch eu rolau i glercod a sut y mae hyn yn effeithio’n amlwg ar waith y corff llywodraethu, yn enwedig eu perthynas gyda’r cadeirydd a’r pennaeth.

Sylwadau

Ychwanegu sylw