Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

16. Pwy sy’n gorfod mynychu’r hyfforddiant i glercod?

Fe fydd yn ofynnol i holl glercod a benodwyd i gyrff llywodraethu a chlercod i bwyllgorau statudol fynychu hyfforddiant gorfodol i glercod o fewn blwyddyn i’r dyddiad y daeth y rheoliadau i rym, neu o fewn un blwyddyn o gael eu penodi, pa un bynnag ydy’r diweddaraf.

Sylwadau

Ychwanegu sylw