Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

17. Pwy sydd ddim yn gorfod mynychu’r hyfforddiant i glercod?

Does dim rhaid i’r canlynol fynychu hyfforddiant gorfodol i glercod:

  • Swyddogion Cefnogi Llywodraethwyr;
  • clercod hyfforddedig a ddarperir gan awdurdodau lleol (o dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth);
  • unrhyw lywodraethwr a benodwyd fel clerc mewn argyfwng lle nad ydy clerc wedi dod i gyfarfod.

Sylwadau

Ychwanegu sylw