Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

18. Ydw i’n gallu cael fy symud o’m swydd fel clerc os nad ydw i’n mynychu hyfforddiant i glercod?

Ydych, os nad ydy’r clerc yn mynychu’r hyfforddiant gorfodol ac yn ei gwblhau’n foddhaol, rhaid i’r corff llywodraethu (neu’r Awdurdod Lleol mewn perthynas â chyrff llywodraethu cysgodol) symud y clerc o’i swydd.

Sylwadau

Ychwanegu sylw