Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

19. Oes rhaid i’r Awdurdod Lleol ddarparu gwasanaeth clercio?

Mae’r Rheoliadau newydd yn gosod gofyniad ar Awdurdodau Lleol i ddarparu person addas i’w cyrff llywodraethu i weithredu fel clerc i’r corff llywodraethu, os yw’r corff llywodraethu yn gofyn am hynny. Rhaid i’r Awdurdod Lleol ddarparu clerc o fewn 16 wythnos i’r cais yma.

Sylwadau

Ychwanegu sylw