Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

01. Beth mae Estyn yn ei wneud?

Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am arolygu, er enghraifft:

  • ysgolion a lleoliadau meithrin a gynhelir, neu sy’n derbyn cyllid gan awdurdodau lleol;
  • ysgolion cynradd;
  • ysgolion uwchradd;
  • ysgolion arbennig;
  • gwasanaethau addysg awdurdod lleol i blant a phobl ifanc.

Sylwadau

Ychwanegu sylw