Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

01. Beth ydy hyfforddiant anwytho i lywodraethwyr sydd newydd eu penodi neu eu hethol?

Mae’r hyfforddiant yma yn canolbwyntio ar rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr, ac mae’n darparu amlinelliad bras o’r cyd-destun cyfreithiol y mae llywodraethwyr yn cyflawni eu busnes oddi mewn iddo. Fe fydd deall y ffarmwaith yma yn galluogi llywodraethwyr newydd i gymryd rhan llawn a gweithredol ym mhenderfyniadau’r corff llywodraethu.

Sylwadau

Ychwanegu sylw