Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

04. Pa mor aml y mae ysgolion neu ddarparwyr addysg a hyfforddiant yn cael eu harolygu?

Caiff pob darparydd addysg a hyfforddiant eu harolygu o leiaf unwaith pob 6 mlynedd. Os ydy Estyn yn darganfod bod y darparydd addysg neu hyfforddiant angen rhagor o gefnogaeth i wella’r addysg neu hyfforddiant y maen nhw’n ei ddarparu yna fe fyddan nhw’n cynnal ymweliadau blynyddol i’w cefnogi, hyd nes y bydd Estyn yn fodlon eu bod yn darparu’r cymorth y mae eu dysgwyr ei angen.

Sylwadau

Ychwanegu sylw