Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

02. Pa mor hir y mae arolwg yn para?

Ar gyfartaledd fe fydd tîm Arolygu Estyn yn treulio rhwng 2 a 5 diwrnod yn y corff y maen nhw’n ei arolygu. Mae’r cyfnod o amser y byddan nhw’n ei dreulio ar safle yn dibynnu ar faint o ddysgwyr sydd yn y corff hwnnw.

Sylwadau

Ychwanegu sylw