Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

03. Ydy Estyn yn annibynnol?

Mae Estyn yn annibynnol o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Sylwadau

Ychwanegu sylw