Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

01. Mae ein pennaeth wedi ysgrifennu at y corff llywodraethu yn datgan ei fwriad i ymddiswyddo. Beth ydy’r terfynau amser ar gyfer ymddiswyddo?

Mae yna dri terfyn amser ar gyfer ymddiswyddo yn ystod y flwyddyn academaidd a rhestrir y rhain isod ar gyfer pennaeth a dirprwy bennaeth.

Dyddiad cyflwyno ymddiswyddiad pennaeth – 3 mis o leiaf o rybudd, 4 mis yn ystod tymor yr haf

  • I adael ar 30 Ebrill (diwedd tymor y gwanwyn) – 31 Ionawr
  • I adael ar 31 Awst (diwedd tymor y haf) – 30 Ebrill
  • I adael ar 31 Rhagfyr (end of autumn term) – 30 Medi

Dyddiad cyflwyno ymddiswyddiad dirprwy bennaeth – 2 fis o leiaf o rybudd, 3 mis yn ystod tymor yr haf

  • I adael ar 30 Ebrill (diwedd tymor y gwanwyn) – 28/29 Chwefror
  • I adael ar 31 Awst (diwedd tymor y haf) – 31 Mai
  • I adael ar 31 Rhagfyr (diwedd tymor yr hydref) – 31 Hydref

Sylwadau

Ychwanegu sylw