Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

02. Ydy’r pennaeth yn gallu cymryd rhan ym mhroses benodi ei olynydd?

Ni ddylid cynnwys penaethiaid/dirprwy benaethiaid dros dro mewn unrhyw ffordd ym mhenodiad eu holynydd. Rhaid iddynt adael unrhyw gyfarfod pan fo penodiad yn cael ei ystyried neu ei drafod ac ni ddylent gymryd rhan mewn unrhyw bleidlais ayyb.

Sylwadau

Ychwanegu sylw