Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pa mor aml y mae’n rhaid i’r corff llywodraethu gyfarfod?

Mae Rheoliad 45 o Reoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn datgan bod rhaid i’r corff llywodraethu gynnal un cyfarfod o leiaf bob tymor ysgol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw