Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

05. Beth ydy’r camau mewn gweithdrefn gwynion?

Mae yna dair cam mewn gweithdrefn gwynion:

Cam A
pryder/cwyn yn cael ei thrafod gan aelod dynodedig/perthnasol o staff yr ysgol

Cam B
Os na chaiff y gwyn ei datrys yng Ngham A, fe fydd y pennaeth (neu’r person a ddirprwyir gan y pennaeth) yn ei hystyried yng Ngham B

Cam C
Os na chaiff y gwyn ei datrys yng Ngham B, fe fydd pwyllgor cwynion y corff llywodraethu yn ei hystyried yng Ngham C.

Sylwadau

Ychwanegu sylw