Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

06. A oes yna unrhyw amgylchiadau lle nad ydy’r dull tri cham yn berthasol?

Oes, mae yna amgylchiadau arbennig lle nad ydy’r dull tri cham yn briodol, er enghraifft cwynion am y pennaeth, cadeirydd y llywodraethwyr, grŵp o lywodraethwyr, y corff llywodraethu cyfan ac yn y blaen. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn “adran 4 o Gylchlythyr Canllaw 011-2012”/cyhoeddiadau/2012/10/02/gweithdrefnau-cwyno-cyrff-llywodraethu-ysgolion/

Sylwadau

Ychwanegu sylw