Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

07. Ydy llywodraethwr yn gallu cyflwyno unrhyw bryderon/problemau a godwyd gan rieni i’r pennaeth ac/neu’r cadeirydd

Nac ydy, dylai’r llywodraethwr esbonio’r broses ar gyfer codi unrhyw bryderon/cwynion yn yr ysgol h.y. eu codi gyda’r athro/athrawes ddosbarth neu gyda’r pennaeth. Fe fyddai’n syniad da i’r rhiant ofyn i’r ysgol am gopi o’r weithdrefn gwynion.

Sylwadau

Ychwanegu sylw