Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

08. A oes rhaid i’r corff llywodraethu gael pwyllgor o lywodraethwyr i ddelio gyda chwynion?

Cynghorir cyrff llywodraethu i sefydlu pwyllgor i ddelio gyda chwynion. Fe fydd hyn yn ei gwneud yn haws i drafod cwynion. Mae’r weithdrefn gwynion enghreifftiol wedi’i hysgrifennu ar y dybiaeth y bydd cyrff llywodraethu yn sefydlu pwyllgor cwynion.